0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Hipotez testlerinin doğrulanmasında en sık kullanılan yöntem olan T testi ile, iki örneklem veya durumun ortalamaları karşılaştırılarak aradaki farkın tesadüfi veya istatistiksel olarak anlamlı olduğuna karar verilir. T testi, küçük örneklemlerle çalışmaya imkan verdiğinden, aynı zamanda en kolay uygulanan testtir. Bu test ile, örneklemin çok küçük olduğu, dolayısıyla ana kütleye ilişkin standart sapmanın belirlenemediği durumlarda T dağılımından yararlanılarak; incelenen bir değişken açısından bir örnekleme ait ortalama değerin önceden belirlenen değerden farklı olup olmadığını, bağımsız iki örneklem arasında fark olup olmadığını ve herhangi bir örneklemin farklı koşullar altındaki tepkilerinde bir farklılığın olup olmadığını incelenir. 3 tür T testi bulunur; tek örneklem T testi, bağımsız iki örneklem T testi ve bağımlı iki örneklem T testi. Bu testlerden; SPSS bağımlı iki örneklem T testi analiz fiyatları, test yapılacak örneklemin büyüklüğüne göre farklılık gösterecektir.

SPSS bağımlı iki örneklem T testi, SPSS veri analiz programında, bir durumun öncesi ile sonrasının karşılaştırılmasında kullanılan testtir. Bağımlı iki örneklem T testinde, iki örneklem olmalı ancak bu iki örnekle birbirine bağımlı olmalı, yani birbirini etkilemelidir. SPSS bağımlı iki örneklem T testi yapılabilmesi için; ana kütle değerlerinin normal dağılıma sahip olması ve varyans homojenliğinin sağlanmış olması gereklidir. Çünkü aslında bu test, tek bir örneklemin iki farklı zaman diliminde değerlendirilmesi demektir. SPSS bağımlı iki örneklem T testi yapılırken tüm diğer istatistiksel analizlerde de olduğu gibi yokluk hipotezi ile bu hipotezin reddedilmesi durumu söz konusudur. Bu sebeple bu analizin uzman kişiler tarafından yapılması önem kazanır. SPSS bağımlı iki örneklem T testi güvenilirlik analiz hizmetleri, firmamızda tamamen akademik kadro tarafından verilmektedir.

Bugüne kadar çok sayıda akademik çalışmaya yardımcı olmuş bu testi profesyonel şekilde gerçekleştirmekte olan uzman ekibimiz, SPSS bağımlı iki örneklem T testi profesyonel güvenirlilik analizi fiyatları da size yardımcı olacaktır.  Özellikle eğitim öncesi ve sonrası örneklemlerin test edilmesi için kullanılan bu testte tamamı akademik kadrodan oluşan ekibimiz, SPSS bağımlı iki örneklem T testi akademik güvenilirlik analiz fiyatları, yapacağınız araştırmanın ve örneklemin büyüklüğüne göre belirleyecektir. SPSS bağımlı iki örneklem T testi kaliteli güvenirlilik analiz fiyatları için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.