0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

YATAY KESİT VERİ ANALİZLERİ

 • EKK regresyonu
 • Logit, Probit model tahminleri
 • Multinomial Logit model tahmini
 • Sıralı Logit ve Genelleştirilmiş Sıralı Logit model tahminleri
 • Kovaryans analizi (Ancova model tahmini)
 • Manova model tahmini
 • Tam sayılı modeller (Poisson ve Negatif Binom regresyonları, Eşik regresyon, Sonlu karışık model tahminleri)
 • Kantil regresyon tahminleri

ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ

 • Üstel düzleştirme yöntemleri
 • Birim kök testleri (Unit Root)
 • Yapısal kırılmalı birim kök testleri (Tek, çift ve çok kırılmalı testler)
 • ARIMA model tahminleri
 • VAR model tahmini
 • Eşbütünleşme analizleri (Engle-Granger, Johansen, ARDL ve kırılmalı eşbütünleşme analizleri)
 • Kısa ve uzun dönem nedensellik analizleri
 • Asimetrik nedensellik analizleri
 • Mevsimsel birim kök ve mevsimsel hata düzeltme modeli tahmini

PANEL VERİ ANALİZLERİ

 • Sabit (FE), rassal (RE) etkiler ve havuzlanmış EKK tahmincileri
 • Tahminci seçim kriterleri ve tanı testleri
 • Dinamik panel veri analizleri
 • Panel birim kök testleri (yatay kesit bağımlılığı olan ve olmayan paneller için testler, birinci ve ikinci kuşak testler)
 • Kırılmalı panel birim kök testleri
 • Panel eşbütünleşme analizi (FMOLS, DOLS ve Panel ARDL yöntemleri)

ÖLÇEK GELİŞTİRME

ÖLÇEK UYARLAMA

META ANALİZİ

EVIEWS VE GAUSS UYGULAMALI ZAMAN SERİLERİ ANALİZLERİ

HATA DÜZELTME (ECM MODELLERİ)

Yorum Yapılmamış

Yoruma kapalı.