0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Güvenilirlik, bilimsel araştırmalarda olmazsa olmaz bir ölçüttür. Aynı şeyin bağımsız ölçümlenmesi sonucu elde edilen veriler arasındaki kararlılık anlamına gelen güvenilirlik, ölçmenin tesadüfi yanılgılardan arındırılması, ölçüm yapılırken aynı süreçlerin izlenmesi, aynı ölçüm tekniklerinin kullanılması sonucu benzer sonuçların alınmasıdır. Bir araştırmada güvenilirlik olmazsa sonucun da doğruluğundan şüpheye düşülür. Yani yapılan araştırmanın literatüre geçmesi için, başka araştırmacılar tarafından da doğrulanması gerekir.

Günümüzde bilimsel çalışmaların ve araştırmaların temelini oluşturan anket uygulamalarının gerçek kişiler üzerinde yapılıp yapılmadığını ve alınan cevapların doğru olarak girilip girilmediğini test etmek, artık çok kolay yöntemlerle yapılabilmektedir. Yapılan anketlerin tutarlı olup olmadığını ölçen bu analizler; SPSS güvenirlilik analizleridir. Akademik SPSS güvenilirlik analiz fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz, firmamızı aramanız yeterlidir. SPSS veri analizinde önemli bir yere sahip olan SPSS güvenilirlik analiz hizmetleri, bilimsel araştırmada kullanılan ölçeklerin araştırmayı iyi temsil edip etmediğini ve bu ölçeklerin araştırma için doğru sonuçlar verme oranının yüksekliğinin araştırılmasında kullanılır. Aynı zamanda araştırmada bulunan ölçekteki soruların kendi aralarındaki tutarlılıkları veya tutarsızlıkları SPSS güvenirlilik analizi ile incelenerek, bu ölçeğin araştırılmak istenen konuyu temsil etme oranı hesaplanacaktır. Eğer çıkan yüzde düşük ise araştırmanın güvenilirliği de düşük olacak, dolayısıyla sonuçlara ve bilimsel araştırmaya olan güven azalacaktır. SPSS güvenirlilik analizinin her çalışma için yapılması gerekmektedir. Araştırmaya başlamadan önce vakit kaybetmemek için, bir ön çalışma yapılır ve SPSS güvenilirlik analizi uygulanır. Eğer sonuçlar güvenilir çıkarsa araştırmaya devam edilir, yoksa ölçekte değişiklik yapılması gerekir. Güvenirlik analizinde, hesaplanmış bir korelasyon katsayısı belirlenir ve 0 ile 1 arasında değişen değerler alır. Değer 1 e yaklaştıkça, güvenirliğin yüksek olduğu kabul edilir. Güvenirliği düşük olan bir araştırmanın hiç bir bilimsel değeri bulunmaz.

SPSS güvenilirlik analiz fiyatları, yapılan araştırmaya göre değişiklik gösterir. SPSS programında güvenilirlik analizi yapmak, el ile yapmaktan çok daha kolaydır ancak uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Önemli olan, anket sorularının doğru sorulmuş olmasıdır. Profesyonel SPSS güvenilirlik analiz fiyatları almak isterseniz, firmamızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Akademik alanda uzman olan kadromuz, bugüne kadar çok sayıda araştırmanın güvenilirlik analizini, başarı ile yerine getirmiştir. Kaliteli SPSS güvenirlilik analizi fiyatları etkileyen faktör, kadromuzun tamamen profesyonel olmasıdır.