0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

İstatistikte en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan ki-kare testi, sınıflandırılmış değişkenlerin birbirinden bağımsızlığının araştırılmasında kullanılır. Özellikle sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda, anket, pazar ve tıbbi araştırmalarda sıklıkla kullanılan ki-kare testi, bu araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılır. Verilerin biçimine göre ki-kare uygunluk testi ve ki-kare bağımsızlık testi olmak üzere iki gruba ayrılan ki-kare testi, sadece değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamakla kalmaz, aynı zamanda iki değişken arasındaki farklılıkların ortaya çıkarılmasında da kullanılır.  Ki-kare testi, frekans dağılımları üzerinden işlem yapan bir analiz yöntemidir ve gözlenen frekans değerleri ile beklenen frekans değerleri karşılaştırılır. Çıkan sonuçta iki değişken birbirlerinden bağımsızsa, aralarında bir ilişki yok demektir.  Çıkan ki-kare değerinin büyüklüğü, yani örneklemlerin bağımsız olması demek, ki-kare testinin normal dağılım göstermesi demektir. Ki-kare değeri bağımsızlık derecesine bağlı olduğundan, analizde yer alan örneklem sayısı arttıkça ki-kare değeri de artar.

Bu analiz yönteminde yine tüm istatistiksel çalışmalarda olduğu gibi sıfır hipotez olarak olarak değişkenler arasında ilişki yoktur varsayımı öne sürülmektedir. Pearson’un ki-kare testleri, 2×2 kontenjans tablosu testleri, G testleri, ki-kare değeri ile birliktelik ölçümü, ki-kare uygunluk iyiliği sınaması, varyans değeri testi en çok kullanılan ki-kare testleridir. Akademik SPSS ki-kare analiz fiyatları, uygulanacak analiz yöntemine göre de değişecektir. Ki-kare testinin yapılabilmesi için verilerin bir tablo halinde verilmesi gereklidir. Tabloda yer alan iki satırlı ve iki sütunlu olan testler için ki-kare testi uygulamaları daha kolay olurken, örneklem sayısının çok artması testin yapılmasını güçleştirebilmektedir. Matematiksel işlemlerde karışıklık olmaması için çok titiz bir çalışma yapılması gereken ki-kare testlerinde, SPSS programı kullanılmasının ve testin uzman kişilerce yapılmasının önemi de bu noktada ortaya çıkacaktır. Kaliteli SPSS ki-kare analiz fiyatları ile çalışmakta olan uzman ekiplerimiz sizin için çok uygun fiyata ki-kare testini gerçekleştirecektir.

SPSS analiz programında bulunan SPSS ki-kare analiz hizmetleri, tüm bu işlemlerin çok daha kolay yöntemlerle ve çok daha kısa sürede yapılmasını sağlayan paket programdır. Profesyonel ki-kare analiz fiyatları aralarında ilişki aranan örneklem sayısına ve araştırmanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. SPSS ki-kare analiz fiyatlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.