0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Kruskall Wallis H testi, parametrik bir test olan varyans analizinin tam karşıtı olarak, iki veya daha fazla bağımsız örneklem arasında bağımlı bir değişkene ilişkin ölçümlerin birbiri ile karşılaştırılarak iki dağılım arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bazı kaynaklarda adı Kruskall Wallis sıralamalı tek yönlü varyans analizi olarak da geçebilir. İstatistikte non-parametrik testler arasındadır ve adını bu yöntemi bulan William Kruskall ile Allen Wallis’ten alır. Kruskall Wallis H testinde, değişkenlerin normal dağılımdan gelmemesi ve bağımsız değişkenlerin üç veya daha fazla alt boyuta sahip olması gerekir. Bu test, istatistikte diğer parametrik testlerin gerektirdiği şartlar sağlanamadığında kullanılır. Kruskall Wallis H testinde bağımsız değişkene ait veriler; sayısal karakterler olmalı, birbirinden tamamen bağımsız rastgele seçilmiş örneklem üzerinden elde edilmeli ve bağımlı değişkene ait ölçümler aralık veya oran ölçeğinde olmalıdır. Bu testte de diğer non-parametrik testlerde olduğu gibi, örneklemlere ait ölçümlerin karşılaştırılmasında ortanca medya değer esas alınır ve gruplar arasındaki medyan karşılaştırılması yapılır. Her istatistiksel ölçümde olduğu gibi yokluk hipotezi ile varlık hipotezi kurulur ve hipotezlerin doğruluğu sınanır. Kruskall Wallis H testinde sonuçlar, iki örneklem için uygulandığında Mann Whitney U testi ile aynı sonuçları vermelidir. Bu sebeple, eğer araştırmada üç veya daha fazla örneklem kullanılıyor ve anlamsız sonuçlar çıkıyorsa, hangi örneklemin anlamsız sonuç yarattığının tespiti için örneklemler ikili gruplara ayrılarak Mann Whitney U testine tabii tutulabilir.

SPSS veri analiz programı içinde yer alan SPSS Kruskall Wallis H testi analiz hizmetleri, araştırmanızda bu testin çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan vermektedir. Uzman kadromuz, SPSS Kruskall Wallis H testi analiz fiyatları konusunda size yardımcı olacaktır. Bugüne kadar pek çok araştırma için bu testi başarı ile uygulayan ve hatasız sonuçlar alan akademik kadromuz, ayrıca veri analizinde ve Kruskall Wallis H testi için veri girişinde de size yardımcı olacaktır. Profesyonel SPSS Kruskall Wallis H testi analiz fiyatları belirleyen faktörler, araştırmanızın büyüklüğü ve örneklemlerinizin sayısıdır. Tüm bilimsel çalışmaların, akademik tezlerin ve bilimsel makalelerin oluşması için her alanda hizmet vermekte olan firmamız,

akademik SPSS Kruskall Wallis H testi analiz fiyatları konusunda da size en uygun fiyatı verecektir. Kaliteli SPSS Kruskall Wallis H testi analiz fiyatları için firmamızla iletişime geçmeniz yeterlidir.