0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Kümeleme analizinde amaç; bir bilimsel araştırmada birden fazla değişkenle çalışmak yerine zaman ve maliyetten tasarruf etmek amacıyla birbirine benzeyen değişkenlerden biri ile analiz yapılması, dolayısıyla daha az değişken kullanılarak sonuca ulaşılmasıdır. Üzerinde araştırma yapılan birey veya nesneleri, benzerliklerine göre kümelere ayırmak için kümeleme analizi yöntemi kullanılır. Kümeleme analizinde, aynı kümede yer alan değişkenlerin aynı sonuçlar vereceğinden hareket edilir ve birey veya nesnelerin karakteristik özellikleri temel alınarak kümeler oluşturulur. Bilimsel araştırma yapan kişiye, büyük verilerle ve değişkenlerle uğraşmak yerine, daha küçük veri ve değişkenlerle ilgilenme fırsatı verir. Bu analiz sonucunda oluşturulan kümeler içinde yer alan birimler, birbirlerine diğer kümelere göre çok daha fazla oranda benzeşirler. Tıpta, psikolojide, kimyasal ve çevresel araştırmalarda, sosyal bilimlerde ve veri madenciliğinde sıklıkla kullanılan kümeleme analizi, birey veya nesnelerin birbirleriyle olan benzerlikleri ya da birbirlerine olan uzaklıkları kullanılarak gerçekleştirilir. Kümeleme analizi yapılırken sadece, değişkenlerin kesikli veya sürekli, nominal, ordinal, aralık veya oransal ölçekte olmalarına göre hangi uzaklık ölçüsünün veya hangi benzerlik ölçüsünün kullanılacağına karar verilir. Kümeleme yöntemleri; aşamalı kümeleme, aşamalı olmayan kümeleme ve iki aşamalı kümeleme analizleridir. SPSS kümeleme analiz fiyatları, kümeleme yapılacak grubun büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecektir.

Kümeleme analizi istatistikte çok sayıda bilimsel araştırmayı çok daha anlaşılır hale getirir. Kümeleme analizi ile bilimsel araştırmalar çok daha geniş kapsamlı olarak irdelenebilmekte, ve araştırmalar çok  daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Her geçen gün bilimin farklı alanlarında kullanılmakta olan küme analizi, istatistiğin en temel yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kümeleme analizinin SPSS analiz programında SPSS kümeleme analiz hizmetleri olarak çok kısa sürede yapılıyor olması, kullanım sıklığını da arttırmaktadır. SPSS’in tüm analizlerinde uzman olan akademik kadromuz, kümeleme analizinde de akademik SPSS kümeleme analiz fiyatları ile bilimsel araştırmanızın hız kazanmasına yardımcı olacaktır. SPSS kümeleme analiz fiyatları, araştırmanız özel olarak hazırlanacak ve uzman kadromuz tarafından sonuçlar alınıp yorumlanarak tarafınıza zamanında ulaştırılacaktır. Kaliteli SPSS kümeleme analiz fiyatları için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.