0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Mann Whitney U sınama testi, bilimsel araştırma verilerinin analizinde kullanılan Wilcoxon sınama testi ile çok benzer özellikleri bulunan ve parametrik olmayan bir istatistiksel testtir. Bu testte, niceliksel yani ölçülebilir iki örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediği incelenir. Wilcoxon testi ile gösterdiği benzerlikten dolayı aynı zamanda Wilcoxon-Mann Whitney U sınama testi olarak da bilinir. 1945 yılında Wilcoxon tarafından ileri sürülen bu sınama testi, daha sonra 1947 yılında Mann ve Whitney tarafından değişik büyüklüklerdeki iki örneklem için geliştirilmiştir. Aralarındaki fark; Wilcoxon testinin yapılabilmesi için iki örneklemin eleman sayılarının eşit olması gerekirken, Mann Whitney U sınama testinde böyle bir eşitliğe gerek duyulmaz. Mann Whitney U sınama testinde, iki örneklem verileri temel alınarak, bu verilerin aynı ana kütleden veya farklı ana kütlelerden geldiği test edilir. Mann Whitney U testi, bilgisayar yardımı olmadan zaman harcayarak ortaya çıkartılan ve hata payı yüksek bir sınama testidir.

SPSS analiz paket programında bulunan SPSS Mann Whitney U sınama analiz hizmetleri, SPSS veri analizinde parametrik bir analiz olan Bağımsız İki Örneklem T testinin, parametrik olmayan karşılığıdır. Bu analiz türünde, bağımsız iki örnek için t testinde olduğu gibi iki örneklem arasındaki anlamlı farklılık test edilir, fakat SPSS Mann Whitney U sınama testinde ortalamalar değil, sıra sayıları karşılaştırılarak fark test edilir. Ancak öncelikle; iki örneklem arasında anlamlı bir farklılığa gitmek için, dağılımlarının benzerlik gösterip göstermediğine bakmak gerekir. Ancak dağılımın benzerliği saptandıktan sonra istatistiksel analizlere başlanır. Bu sebeple Mann Whitney U sınama testi, bilimsel araştırmalar için çok önemlidir. SPSS Mann Whitney U sınama analiz fiyatları araştırmanın ve örneklemlerin boyutuna göre değişkenlik gösterir. Kaliteli SPSS Mann Whitney U sınama analiz fiyatları için akademik uzman kadromuza danışmanız yeterli olacaktır.

SPSS Mann Whitney U sınama testinin yapılabilmesi için kullanılacak iki örneklem verilerinin sırasal ölçekli, aralıklı ölçekli veya orantılı ölçekli olmasına dikkat edilmelidir. Her istatistiksel yöntemde olduğu gibi sınama testinde de yokluk hipotezi kurulur ve doğru olup olmadığının sınaması yapılır. Mann Whitney U sınama testi elle hesaplama yapılırken hata payı yüksek bir testtir. Ayrıca çıkan sonuçların grafikler yardımıyla değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekir. Bu aşamada firmamızın araştırmanıza özel profesyonel SPSS Mann Whitney U sınama analiz fiyatları öğrenmeniz yerinde olacaktır. Akademik SPSS Mann Whitney U sınama analiz fiyatları ile firmamız size en uygun fiyat konusunda yardımcı olacaktır.