0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Reklam bir firma veya markanın, kamuoyunu bilgilendirmek, kurumsal kimlik oluşturarak pazar payını ve sahip olduğu müşterilerini korumak, firmanın imajını veya markanın bilinirliliğini arttırmak ve pazarda potansiyel müşteri yakalayarak ürün veya hizmete olan eğilimi arttırmak amacıyla yapılan iletişim faaliyetleridir. Geçmişte sadece televizyon, radyo ve görsel basında yer alan reklamlar günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile birlikte her alana yayılmıştır. Bugün sosyal medyadan kapalı devre televizyon yayınlarına, internette girdiğiniz sitelerden otobüs duraklarına, otoban kenarındaki totemlerden restoranda tuvalet kapılarına kadar reklam tamamen hayatın içine girmiştir. Bu kadar geniş bir kitleye ulaştığı için de reklamın bilgilendirme amacı artık yadsınamaz.

Firmanın ürün veya hizmetlerinden yararlanan hedef kitlenin, çeşitli yollarla yapılan reklamları ne ölçüde anladığını, vermek istenilen mesajı alıp almadığını, yapılan reklam çalışmaları sonucunda potansiyel müşterilere ulaşılıp, yeni müşteriler kazanıp kazanılmadığını ölçmeye yönelik, reklam çalışmaları sonrasında yapılan kapsamlı araştırmalar, SPSS reklam etki analiz hizmetleri araştırmasıdır. Firmalar büyük bütçeler ayırdıkları reklamların etkisi ölçmek için çoğu zaman ürün veya hizmetin satış rakamlarındaki artışa bakarlar. Ancak bu yeterli değildir, çünkü satıştaki artış dönemsel de olabilir. Oysa herhangi bir mecrada yayınlanan reklamın etkisi sonrasında yapılacak anketler, analizler ve araştırmalarla sosyolojik analize tabi tutulmalı ve bundan sonraki reklam bütçenizin en verimli yöntemlerle kullanılması sağlanmalıdır. Bu da ancak en kolay yoldan SPSS analiz programı ile sağlanır. SPSS reklam etki fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca reklam kampanyaları, yayınlanacağı saatlerden mecralara kadar büyük önem taşır. Kadınlara hitap eden bir reklamın futbol maçı arasında çıkmasının hiç bir önemi yoktur çünkü hedef kitleye ulaşmaz. Firmanın kurumsal imajı için yapılan kurumsal reklamlar dışında çok uzun reklamlar, tüketici tarafından seyredilmez. Yeni piyasaya sürülen ürün veya hizmette bir slogan veya akılda kalıcı bir özellik yoksa yine reklam başarısız olabilir. Kaliteli SPSS reklam etki analiz fiyatları bu noktada devreye girer, çünkü tüm bu çalışmaların uzman kişiler tarafından yapılması ve yorumlanması gerekir. Tüm bu çalışmalar, hem reklam kampanyası yapılırken, hem de kampanyanın bitmesinin ardından SPSS reklam etki analizi ile değerlendirilmelidir. Firmamız, uzman akademik kadrosu ile akademik SPSS reklam etki analiz fiyatları konusunda size yardımcı olacaktır. Saha araştırmasından örneklem belirlenmesine, kampanya sonrası anket çalışmalarından çıkan sonuçların yorumlanmasına kadar pek çok faktör, SPSS reklam etki analiz fiyatlarını belirleyen faktörlerdir. Firmamız bu konuda size yardımcı olacaktır.