0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Non-parametrik istatistiksel analizlerden birisi olan çapraz tablo analizi, bilimsel araştırmada kullanılan değişkenlerin normal bir dağılım göstermediği ve örneklem sayısının küçük olduğu durumlarda kullanılır. Sosyal bilimler üzerine araştırma yapan akademisyenler ve araştırmacılar, genellikle araştırmalarında iki değişken arasındaki ilişkiyi incelerler. Bu açıdan bakıldığında çaprak tablo analizinin, iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyması nedeniyle istatistikte en sık kullanılan tablo analiz çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Çapraz tablo çalışması yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli konular; eğer tabloda bulunan hücrelerin %20 si, 5 veya daha az frekansa sahipse çapraz tablo analizinin kullanılamayacağı ve tabloda boş kalan hücrenin, kendisi ile anlam açısından en benzer hücre ile birleştirme yapılması gerekliliğidir. Bu birleştirme sonrasında yeniden kodlama yapılarak analize devam edilmesi gerekir. Çapraz tablolar, araştırmanın niteliği ve amacına göre; bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisini kanıtlamak için, bir örneklemin dağılımını belirlemek için veya çaprazlanan değişkenler sonucu ortaya çıkan olası alt örneklemlerin, bütün örneklem içindeki dağılımını belirlemek için yapılır. SPSS çapraz tablo fiyatları, tüm bu çalışmaların niteliğine, her bir örneklem ve değişken için ayrı ayrı oluşturulacak çapraz analiz tablolarına göre değişiklik gösterecektir.

Bilgisayar yardımıyla istatistiksel analizlerin çok daha hızlı ve hatasız yapıldığı günümüzde, SPSS analiz paket programı araştırmacı ve akademisyenlerin bu alanda araştırmalarını çok kolaylaştıran bir bilgisayar programıdır. SPSS çapraz tablo analiz hizmetleri, SPSS analiz programının içinde yer alan çok sayıda analiz programından birisidir. İstatistik analizlerinin her aşamasında olduğu gibi, çapraz tablo analizlerinde de veri girişinin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çıkan sonuçların doğru yorumlanması, çalışmanın yönünü değiştirebilir. Özellikle SPSS çapraz tablo analizlerinin, frekans analizleri ile bağlantısının olması bu çalışmanın önemini de doğrulamaktadır. Eğer akademik SPSS çapraz tablo analiz fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz firmamızla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. SPSS çapraz tablo analiz fiyatları, çapraz tablo uygulamalarında çıkan sonuçlara göre ek analiz yapılması gerekiyorsa değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kaliteli SPSS çapraz tablo analiz fiyatları ile ilgili uzman kadromuzdan yardım almanız yerinde olacaktır.