0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Frekans, kelime anlamı periyodun çarpmaya göre tam tersi olarak, olarak bir olayın genellikle 1 saniye içinde hangi sıklıkla tekrarlandığının ölçülmesidir. İstatistik biliminde ise frekans, bir veri grubunda değişkenin herhangi bir değerinin tekrar etme sayısıdır. Buna göre frekans dağılımı; çeşitli verilere ait en düşük ve en yüksek dağılımlarının, her birine düşen yüzdesini ifade eder. Yani bağımlı değişken değerlerinin meydana gelme frekanslarına karşı tablolaştırılmasıdır. Frekans dağılımı, frekans tabloları, histogram ve poligonlar olarak hazırlanır. Bunlardan frekans tablosu; sınıflama ve sıralam ölçeğinin verilerini özetlemek için, frekans poligonu; frekans tablosunun grafik halinde gösterilmesi için, histogram ise sütunlu tablolar şeklinde gösterilmesi için kullanılır. SPSS frekans fiyatları, akademik çalışma için istenen tabloların sayısına, örneklemin büyüklüğüne ve araştırmanın niteliğine göre değişecektir.

SPSS analiz programı, tüm bilimsel araştırmalarda ve akademik makalelerde hipotezin istatistiksel verilerle desteklenmesi için kullanılan bir paket programdır. Tüm frekans uygulama çalışmaları, SPSS paket programı içinde yer alan SPSS frekans analiz hizmetleri bölümünde yer almaktadır. Bu paket program ile frekans uygulamaları, hiç hatasız olarak çok kısa bir zamanda gerçekleştirilmektedir. Programda saha çalışması ile ana kütle içinden seçilen örneklemden elde edilen veriler, uzman kişiler tarafından doğru olarak girildiğinde frekans tabloları detaylı olarak çıkacaktır. Bilimsel araştırma yapılırken bazı verilerin sürekli kendini tekrarladığı görülür. Bu durumda frekans tablosu ve frekans uygulamalarının yapılması ve araştırmaya eklenmesi zorunlu olacaktır. Çünkü kendini tekrarlayan verinin kaynağının bulunması, akademik çalışmaya duyulan güveni de attıracaktır. Frekans analiziyle ortaya çıkan bir diğer sonuç ise verilerin tekrar kodlanmaya gerek duyulup, duyulmayacağıdır. SPSS frekans analiz fiyatları firmamızı aramanız halinde araştırmanız özel olarak tarafınıza iletilecektir.

SPSS analiz programında frekans uygulamaları yapılırken, örneklemde tekrar eden veriler ile ilgili frekanslar, yani tekrarlanma sıklıkları ortaya çıkacaktır. Akademik ve konusunda uzman kadromuz, akademik SPSS frekans analiz fiyatları ile ilgili size her konuda detaylı bilgiyi sağlayacaktır. Bugüne kadar çok sayıda akademik araştırmayı başarı ile sonuçlandıran uzman ekibimiz size kaliteli SPSS frekans analiz fiyatları hakkında yardımcı olacaktır.