0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

İstatistik, geçmiş alışkanlıklara bakarak, gelecekteki alışkanlıkları tahmin etme temeline kurulu bir bilim dalıdır. Geçmiş veya var olan alışkanlıkları inceler, verileri toplayarak analiz eder ve gelecek hakkında bu verilere dayanarak yorumlarda bulunur. Verileri toplarken en sık kullanılan yöntem ise; anket çalışmalarıdır. Anket çalışmalarında araştırılan tüm ana kütleye soru sormak yerine, örnekleme çalışması yapılarak, çeşitli yöntemlerle ana kütle ile benzer özellikleri gösteren örneklem belirlenir. Bu sayede hem araştırma süresi kısalır, hem de araştırmanın maliyeti çok düşer. Anket çalışmalarında örnekleme tekniğinin kullanımı, ilk defa George Gallup’un 1939 yılında kar amacı güden bir enstitü olan Amerikan Kamuoyu Araştırma Enstitüsünü Kurması ile ilk defa ortaya atılmıştır. Bugün de başarılı anket araştırmalarına imza atan Gallup araştırma şirketi, anketleri para karşılığı yaptığından ve yapılan çalışmalarda zaman ve maliyet çok önem kazandığından, en büyük maliyet faktörü olan ana kütlenin çeşitli yöntemlerle azaltılmasını benimsenmiştir. Yapılan çalışmalarla, diğer anketlere göre çok daha düşük rakamlar olan 1500 ile 3000 kişi ile sağlıklı ve gerçekçi sonuçlara varmayı sağlayan örnekleme metotları geliştirilmiştir. Bu metotlar; yaş, cinsiyet ve coğrafi konuma dayalı örnekleme çalışmalarıdır. Gallup araştırma şirketinin ve doyasıyla araştırmalarda gerçekçi örneklem kullanmanın en büyük başarısı ise 1936 başkanlık yarışında gelmiştir. Başka bir şirketin 2.5 milyon kişi üzerinde yaptığı anket sonucu yanlış, Gallup’un örnekleme yoluyla seçtiği 1500 kişi ile yaptığı anket ise doğru sonuç vermiştir. SPSS örneklem fiyatları bilimsel araştırmanızın konusuna ve örneklem sayısına göre değişiklik gösterecektir.

Örnekleme; olasılıklı, kota, gönüllü, amaçlı örnekleme, harita ve bulunan örnekleme yolları ile yapılır. Yapılan araştırmanın niteliğine göre örnekleme metodu belirlenir. Bilimsel araştırmanızın her aşamasında yardımcı bir program olan SPSS, SPSS örneklem analiz hizmetleri ile de araştırmanızın hızla ilerlemesini sağlayacaktır. Saha araştırmasında seçilecek ana kütlenin büyüklüğü ve bu ana kütleden seçilecek örneklem sayısı, SPSS örneklem analiz fiyatları değişkenini de belirleyecektir. Tüm bu çalışmalar uzman akademik kadromuz tarafından yapılacak ve araştırmanızın gerçekçi sonuçlarla sonuçlanması sağlanacaktır. Akademik SPSS örneklem analiz fiyatları ile ilgili bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bugüne kadar pek çok araştırmada örneklem seçim yöntemleri ile başarılı olan firmamız kaliteli SPSS örneklem analiz fiyatları ile size araştırmanızda yardımcı olacaktır.