0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Bilimsel araştırmalarda ve akademik tezlerde veriler saha çalışması yapılarak elde edilir. Saha çalışmalarında en sık kulanılan veri toplama yöntemi ise; sistematik veri toplayan anketlerdir. Anket soru formu hazırlamak, yapılan araştırmanın en basit kısmı gibi görünse de aslında en önemli ve zor kısmıdır. Çünkü hatalı hazırlanan anket soru formları, araştırmanın yönünü tamamen değiştireceği gibi, yapılacak analizler sonucu elde edilen yorumlarında yanlış çıkmasına neden olacaktır. Anket soru formlarının hazırlanması aşamasında ilk belirlenmesi gerekenler; anketin amacının ne olacağı, hangi bilgilere ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacağı, anketin kime ve nasıl uygulanacağıdır. En önemlisi ise anket sonuçları SPSS analiz paket programında değerlendirileceği için veriler kodlanarak programa girilecektir. Dolayısıyla, hazırlanacak anket sorularına verilecek cevapların, sayısal verilere dönüşmesi uygun cevaplar olması gerekir. Anket soru formlarında bulunan sorular, açık, net, kısa, yönlendirmeye kapalı ve kafa karıştırmayan sorular olmalıdır. Yapılan bilimsel araştırmanın niteliğine göre kapalı uçlu veya açık uçlu sorular seçilebilir. Ancak SPSS programının kodlama için sadece açık uçlu anket sorularını kabul ettiği unutulmamalıdır. Ayrıca yine araştırmanın niteliği, anket sorularının hangi yollarla örnekleme sorulacağını da belirleyecektir. Örneğin siyasi bir araştırma yapıyorsanız anket soruları internet üzerinden belirlenen örnekleme sorulmalıdır. Çünkü yüz yüze veya telefonla yapılan anketlerde, örneklem sorulara açık ve gerçek yanıtlar vermeyebilir. SPSS analiz paket programında yer alan SPSS soru formu hazırlama analiz hizmetleri, araştırmanızda size çok yardımcı olacak bölümdür. Akademik SPSS soru formu hazırlama analiz fiyatları için firmamızı aramanız yeterlidir.

İstatistik alanında tüm hizmetlerin büyük bir hızla ve sıfır hata ile yapılmasına olanak sağlayan SPSS analiz programı, anket soru formlarının oluşturulmasında ve verilerin girişinden sonra anket sonuçlarının grafik ve tablolara dönüştürülmesinde de yardımcı bir programdır. Firmamızda uzman kadromuz tarafından araştırmanızın niteliğine göre hazırlanacak soruların çokluğu ve uygulama alanının büyüklüğü, SPSS soru formu hazırlama fiyatları özelliklerini etkileyen faktörlerdir. Bilimsel araştırmalarınız ve bitirme tezleriniz için hazırlanacak kaliteli SPSS soru formu hazırlama analiz fiyatları için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Araştırma konunuz belirlendikten sonra akademik kadromuz önceki araştırmaları da gözden geçirerek, size özel örneklem anket soru formları hazırlayacaktır. SPSS soru formu hazırlama analiz fiyatları aynı zamanda analiz edilen verilerin tablolar şeklinde yorumlanmasını da kapsamaktadır.