0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

Hazırladığınız ön lisans, lisans, master ve doktora tezleriniz ve bilimsel araştırmalarınızda ileri sürülen tez veya konuların, istatiksel bilimsel verilerle desteklenerek kanıtlanması gerekir. Bu bilimsel veriler, saha çalışması yapılarak belirlenen ana kütle içerisinden seçilen örneklem üzerinden çeşitli yollarla elde edilir. Veri toplama sistemleri içerisinde en sık kullanılan yöntem; anket yolu ile veri toplamadır. Sistematik bir veri toplama yöntemi olan anketler, örneklem üzerinde önceden hazırlanan soruların sorulması ile yapılır. Toplanan bu veriler istatiksel ölçütler ve araçlar ile değerlendirilir ve sonuca ulaşılır. Veri anket çalışmalarında, gözlemin yetersiz kaldığı durumlarda soru sorularak veri elde edilmeye çalışılır. Anketler soru-cevap şeklinde yapılabileceği gibi, cevaplar çoktan seçmeli de olabilir.

SPSS veri anket analiz hizmetleri konusunda uzman bir akademisyenden yardım almak, hazırlanan tez çalışmasının veya bilimsel araştırmanın doğru yönde ilerlemesini sağlayacaktır. Çünkü anket soruları hazırlanırken; soruların alınabilecek en yüksek cevap oranına ulaşacak şekilde tasarlanmış olmalı, uç ve eksik cevaplar çıkmaması için anket uygulanan kişilerin rahat bir şekilde cevap vereceği anket soruları hazırlanmış olmalı, sorularda akıl karıştırıcı ifadelerin olmamalı, detaylara çok fazla yer verilmemeli, peşin hükümlü ve yönlendirici sorular veya cevap seçenekler olmamalı, soru ile cevaplar arasındaki uyuşmazlıklar olmamalı ve anket sorularında yanlış ifadeler kullanılmamış olması gerekir. Firmamız, veri elde etmek için hazırlayacağınız anketlerinizde, anket sorularının doğru bir şekilde hazırlanması için akademik SPSS veri anket analiz fiyatları işlemlerini size sunmaktadır.

SPSS veri anket analiz fiyatları ile alacağınız hizmet, profesyonel ekibimiz tarafından sağlanacaktır. Veri anket çalışmalarında dikkat edilmesi gereken, araştırmanın konusuna yönelik ve tarafsız anket soruları hazırlanması gerektiğidir. Firmamız, araştırmanız ile ilgili doğru anket sorularının tasarımında, veri girişi ve düzenlemesinde, analiz ve raporlanmasında araştırmanızın en doğru sonuçlara ulaşması için size yardımcı olacaktır. Kaliteli SPSS veri anket analiz fiyatları için bizi aramanız yeterlidir. Bugüne kadar pek çok başarılı bilimsel çalışmaya ve akademik teze imza atmış olan deneyimli ekibimiz, SPSS veri anket analiz fiyatları için size gereken tüm detaylı bilgiyi verecektir.