0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

  • Doğrusal panel tahminleri
  • Doğrusal Modeller(xtreg, Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear models) I
  • Doğrusal Modeller(xtreg, Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear models) II
  • Model seçimi ve Hausman testi
  • Panel birim kök testleri (xtunitroot, Panel-data unit-root tests)
  • Panel birim kök devamı
  • Panel Konetegrasyon (xtcointtest ,Cointegration)
  • Nitel değişken içeren panel tahminleri
  • Dinamik Panel ve ilgili testler ( xtabond)

•Ekonometrik Analizlerde Kullanılan Veri Türleri.

•Doğrusal Panel Verş Modelleri Ve Tahmin Yöntemleri.

•Tek Yönlü Birim Etkiler Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri.

•Tek Yönlü(Zaman Etkileri)Ve İki Yönlü Panel Veri Modelleri.

•Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler.

•Panel Veri Modellerinde Temel Varsayımların Testleri.

•Heteroskedasite,Otokorelasyon Ve Birimleri Arası Korelasyon Varlığında Dirençli Tahminciler Ve yöntemler.

•Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri.( ARCH- GARCH ve bütün türev modelleri)

Yorum Yapılmamış

Yoruma kapalı.