0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

VERİLERİN BETİMLENMESİ VE ANALİZE UYGUNLUĞUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Tek Değişkenli Normal Dağılımın İncelenmesi Çok Değişkenli Normal Dağılımın İncelenmesi PARAMETRİK- NONPARAMETRİK ANALİZLER KORELASYON ANALİZİ Basit Korelasyon Analizi: Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu Kısmi Korelasyon (Partial Correlation T TESTİ Bağımsız Örneklemler İçin “t” testi (Independent Samples t- test) Bağımlı Örneklemler İçin t Testi (Paired Samples Statistics) VARYANS ANALİZİ Tek […]

Devamı