0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

SPSS analiz paket programında; “One Way Anova” testi olarak yer alan  varyans analizi, bir bağımsız değişkeni etkilediği düşünülen bağımlı değişken ile arasındaki ilişkinin araştırılmasında kullanılan bir analiz yöntemidir ve istatistiksel araştırma tekniklerinin en başında gelir. İngilizce Analysis of Variance sözcüklerinin kısaltılması olan Anova testi olarak uluslararası platformlarda kullanılmaktadır. Varyans analizi; tek faktörlü varyans analizi, iki faktörlü varyans analizi ve çok faktörlü varyans analizi olmak üzere üç şekilde yapılır. Bu analizin yapılabilmesi için normallik ve varyans homojenliği olması gerekmektedir. Yani varyans analizindeki temel şart; ortalamaları incelenecek olan ana kütlelerin varyanslarının aynı olmasıdır. Bunun yanı sıra bu analizin uygulanabilmesi için alt koşul; bağımsız değişkenin en az üç alt boyutu olması gerekir. Belirtilen bu varsayımlar olmadan varyans analizi yapılması bilimsel araştırma için tamamen yanlış sonuçlar oluşturacağından, mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. İstatistiğin temelini oluşturan varyans analizi, iki veya daha fazla örneklem arasındaki ilişkiyi inceleyebildiği gibi, örneklem içi ve örneklemler arası şeklinde de yapılabilir.

Varyans analizi uygulamaları, diğer istatistiksel analizlerden farklı olarak çok daha fazla profesyonellik ve uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. Formülünde çok fazla işlem olduğu için analiz yapılırken yanlış hesaplamaların yapılması ya da sonuçların yanlış girilmesi, bilimsel araştırmanın yönünün tamamen değişmesine yol açacaktır. Bu sebeple varyans analizinin el ile hesaplanması yerine, mutlaka istatistiksel çalışmalara öncülük eden ve tüm dünya tarafından sonuçlarının doğruluğu kabul edilen SPSS analiz programı ile yapılması gerekmektedir. Kaliteli SPSS varyans analiz fiyatları, araştırmanıza özel olarak hazırlanıp, en uygun fiyatlama ile size sunulacaktır. SPSS programında yer alan SPSS varyans analiz hizmetlerinde, menü aracılığıyla varyans analizi yapmak mümkün olurken, bu verilerin ortalamalarının eşit olup olmadığı otomatik olarak ortaya çıkacaktır. SPSS varyans analiz fiyatlarını etkileyen temel faktör, bu analizin el ile yapılmasının zorluğudur.

Bugüne kadar çok sayıda akademik araştırma ve tez için SPSS varyans analizi yapmış uzman ekibimiz, SPSS varyans analiz fiyatları konusunda da size yardımcı olacaktır. Bu testin yanı sıra veri analizi, verilerin ayrıştırılması ve taranması konularında da yanınızda olan akademik kadromuz, araştırmanızın en doğru sonuçlara ulaşması için çalışacaktır. Akademik SPSS varyans analiz fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz bizi aramanız yeterlidir.