0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

SPPS programının Türkçe karşılığı, sosyal bilimler için olan istatistik paketidir. Bu program günümüzde en yaygın olarak kullanılan hesaplama, analiz etme, test etme gibi işlemleri yapmaya yarayan ve Saha Çalışması Fiyatları gibi projelerin hepsinde çalışan bilindik ve tercih edilen başlıca programlardan biridir.

Yapılacak olan veri ve analiz çalışması için öncelik olarak bir saha araştırması yapılmalıdır. Bu araştırmanın içeriğinde Anket Çalışması Fiyatları ve hizmet veren firmalar gibi birçok konu araştırılmalıdır. SPSS genellikle akademisyenlerimiz tarafından kullanılan programlardan biridir.

Ekonometri ve İstatistik hemen hemen her bir konudaki, dünya üzerindeki problem ve sorunları kapsayan olgulardan ibarettir. İstatistiğin oldukça geniş çaplı olmasının başlıca nedeni aslında, bütün Dünya’ nın aslında karmakarışık problemlerden oluşmakta olmasıdır. Ve bu alanda oldukça geniş araştırmalar yapılmasının başlıca nedenidir. Günümüzdeki problem ve olayların matematiksel olarak ifade edilmesinin her geçen gün bir seviye daha ilerlemesi nedeni ile bugün artık tüm bu problemler ekonometriksel ve istatistiksel açıdan incelenebilir ve bu incelenen olayların en anlamlı şekilde analizi yapılabilir. Buna bağlı olarak, yapılan tüm çalışmalar için hesap makinası kullanarak ya da el ile dört işlem yaparak bu sonuçları bir kağıda geçirme yöntemi, hesapta hata oluşmasına ister istemez sebep olmaktadır.

İstatistiksel ve Ekonometriksel hesaplamalar yapısı nedeni ile geniş çaplı birçok olayı incelediği için fazlaca değişken ve düzeyin olduğu durumları da kümeleme ve sınıflandırma yöntemleri ile daha da basit bir şekle indirgemiş olur ve birçok karmaşık olayın, problemin çözülmesine neden olur. Bu gibi durumlarda problemin daha az hata ile gerçekleştirme amacı ile önümüze çıkan istatistik alanının çok fazla paket programları bulunmaktadır. Bu tür programları internetten elde edebileceğiniz gibi bilgisayarcılardan, şirketlerden ya da yazılımcılardan kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Bu tür basite indirgenmiş programları gün geçtikçe kullanan birey ve firma sayısı fazlasıyla artmaktadır. Çünkü vakit kaybı olmaksızın bir sonuca ulaştırmaktadırlar. Önceliği bilimsel çalışmalara hizmet etmek olan bu paket programlarından en basite indirgenmişi ve dünya üzerinde en çok tercih edilmekte olanı şüphe edilmeksizin SPSS programıdır.

SPPS Programı Ne Amaçla ve Ne Durumlarda Kullanılır?

Bu program, araştırma alanında elde edilmiş olan verilerin basit bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılmasına yarayan, çoğunlukla tercih edilen bir programdır. Ve SPSS fiyatı  verilerin bilgisayar ortamına aktarılması amacı ile kullanılır.

SPPS’ in veri girişinden önce, elde edilen Veri Analiz Fiyatı analizinin de yapılmasının oldukça basit olması programın popüler olmasının nedenlerinden de sadece biridir. Hemen hemen her analizin basit bir şekilde sonuca ulaşması, önceden sadece lisans sınıfındaki öğrencilerin kullandığı bir programdı. Zamanla genişletilen özellik çerçevesi nedeni ile kullanım düzeyini genişletmiş bir programdır ve şuanda doktora ve yüksek lisans sınıfındaki öğrencilerin istediği özelliklere de ulaşmakta, istedikleri sonuçları onlara vermektedir.

SPSS’ te Hangi Testler Bulunmaktadır ve Hangi Testlerin Sonucuna Kolaylıkla Ulaşabilirim?

SPSS programında birçok test bulunmaktadır Analiz Fiyatı ve hemen hemen her testin sonucuna da kolaylıkla ulaşabilmektesiniz. Testlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Wılcoxon İşaret Testi
 • Regresyon Analizi Uygulamaları
 • Varyans Analizi
 • Deney Tasarımı
 • Mann Whitney U Testi
 • Güvenilirlik Analizi Testi
 • Kruskall Wallıs H Testi
 • Bağımlı 2 Örneklem Testi
 • Kı-kare Testi
 • Faktör Analizi
 • Korelasyon Katsayı Hesaplamaları
 • Kümeleme Analizi Testi
 • Bağımlı 2 Örneklem T Testi Gibi Testler En Sık Kullanılan Testler Olup, Verileri Kolaylıkla Analiz Edebileceğiniz Türdedir.

Yorum Yapılmamış

Yoruma kapalı.